Zpěvník k 70. jubileu L. Málka

   Náš soubor připravuje v období roku 2015 vydání zpěvník s názvem

„P r i m á š o v y   p í s n i č k y“

k 70. jubileu Lubomíra Málka.

Půjde o soubor 200 písní z výběru dlouholetého primáše, zpěváka a uměleckého vedoucího Souboru písní a tanců OLŠAVA Lubomíra Málka (* 1945).

Po předání primášovského žezla svému nástupci Tomáši Zubrovi (2011) spolupracuje i nadále s Olšavou, nyní jako sólový zpěvák, příležitostný primáš, archivář not a podle potřeby i při vedení nácviku cimbálové muziky Olšava.

Zpěvník bude vydán v objemu 500 ks o minimálním počtu 200 písniček s notací, textem, harmonizačními značkami a poznámkami ke každému uvedenému titulu, budou zde rovněž publikovány i doprovodné texty. Součástí bude CD i DVD z archivu souboru.

Zpěvník „Primášovy písničky“ bude vydán v průběhu roku 2015 a společně s jeho vydáním se plánuje i slavnostní koncert na sobotu 6. června 2015 k příležitosti 70. narozenin jubilanta, na kterém budou účinkovat soubory, jako jsou Olšavěnka, Olšava, OlDšava, jejich sólisté a další hosté.

Hlavními sponzory projektu jsou

logo Ministerstva kultury ČR
logo města Uherský Brod logo Zlínského kraje
Zpět na obsah