Legendy moravského folklóru III

Beznadějně vyprodaný velký sál Domu kultury v UherskémBrodě se v sobotu večer zaplnil milovníky folkloru. V pořadí už třetí ročník pořadu nazvaného Legendy moravského folkloru představil jak skutečné žijící legendy v podobě Václava Vaculy, Pavla Popelky, Jaroslava Hrbáče, Jana Ambroze z Banské Bystrice nebo dlouholetých členů Hradišťanu Věry Domincové a Luboše Svatoše, tak legendy v uvozovkách, nebo lépe řečeno "už" legendy, které budí velký respekt u tvůrců a obdivovatelů lidové hudby i přes to, že bezesporu patří do mladší generace. Mezi ně se řadí i Jiří Pavlica, který s vpravdě legendárním souborem Hradišťan provázel spolu s uherskobrodskou cimbálovou muzikou Olšava vedenou primášem Lubomírem Málkem téměř celým dvouapůlhodinovým programem, doplněným o mužský a ženský sbor Olšavy.

Slovácké noviny, Šárka Hanová